Valuable recommendations for improving the living standards of the world's poor Cover Image

Ценни препоръки за подобряване на жизнения стандарт на бедните в света
Valuable recommendations for improving the living standards of the world's poor

Author(s): Stefan F. Stefanov
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките
  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 5
  • Page Range: 134-138
  • Page Count: 5
  • Language: Bulgarian