Questions and answers: Pheasant Cover Image

Pitanja i odgovori: Fazan
Questions and answers: Pheasant

Author(s): Sanda Ham
Subject(s): Language and Literature Studies, Lexis
Published by: Hrvatsko filološko društvo

Summary/Abstract: Odvjetnički ured D.O. iz Osijeka zamolio nas je da izreknemo svoje stručno mišljenje o značenju riječi predmet u Rješenju županijskoga suda i može li riječ predmet značiti životinju divljači fazana u tekstu toga Rješenja: „Prema ocjeni ovoga suda, pogrešan je zaključak suda prvog stupnja kako citirana odredba čl. 4. Općih uvjeta ne pokriva i štetu nastalu od divljači jer je u odredbi st. 1. toč. 1. i 2. navedenog članka jasno određeno da osnovno osiguranje automobilskog kaska pokriva štete zbog uništenja ili oštećenja osiguranih stvari koje nastanu kao posljedica prometne nezgode kao što je udar ili od udara nekog predmeta u konkretnom slučaju, udarom vozila u divljač (fazana)“ (Podatci o strankama u postupku i o samom postupku ovdje su izostavljeni).

  • Issue Year: 67/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 30-32
  • Page Count: 2
  • Language: Croatian