Slovak forms of interactional stylistics Cover Image
  • Price 3.90 €

Slovenské podoby interakčnej štylistiky
Slovak forms of interactional stylistics

Author(s): Ľudmila Lacková
Subject(s): Western Slavic Languages
Published by: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Summary/Abstract: Review of the book Orgoňová, Oľga – Bohunická, Alena (2018): Interakčná štylistika. Bratislava: Univerzita Komenskéhov Bratislave.

  • Issue Year: 103/2020
  • Issue No: 4
  • Page Range: 373-376
  • Page Count: 4
  • Language: Slovak