A review of the book “Agricultural policy in the conditions of globalization of the GATT/WTO experience” by Andrzej Czyżewski and Agnieszka Poczta-Waj Cover Image

Recenzja książki Andrzeja Czyżewskiego i Agnieszki Poczty-Wajdy „Polityka rolna w warunkach globalizacji doświadczenia GATT/WTO”
A review of the book “Agricultural policy in the conditions of globalization of the GATT/WTO experience” by Andrzej Czyżewski and Agnieszka Poczta-Waj

Author(s): Katarzyna Zawalińska
Subject(s): Review
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 151/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 178-180
  • Page Count: 3
  • Language: Polish