Spatial differen-
tiation of the situation of the 50+ generation on the labour market with the application of synthetic variable Cover Image

Przestrzenne zróżnicowanie sytuacji pokolenia 50 plus na rynku pracy z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej
Spatial differen- tiation of the situation of the 50+ generation on the labour market with the application of synthetic variable

Author(s): Dawid Giemza
Subject(s): Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Keywords: labour market; aging of the society; 50+ generation; multidimensional comparative analysis; spatial autocorrelation

Summary/Abstract: Zasadniczym celem opracowania jest porównanie sytuacji pokolenia 50 plus na rynku pracy w województwach Polski, a także identyfikacja zależności przestrzennych, łącznie (ogółem) oraz w ramach różnych obszarów (kategorii) charakteryzujących sytuację pokolenia 50 plus na rynku pracy. Badanie prowadzono zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i czasowym, z wykorzystaniem zmiennej syntetycznej, co umożliwiało uzyskanie oceny z punktu widzenia kilku cech diagnostycznych, bowiem rynek pracy jest kategorią złożoną i stosowanie pojedynczych miar względnych mogłoby prowadzić do jednostronnej analizy. Na podstawie uzyskanych wartości zmiennych syntetycznych, za pomocą globalnej i lokalnej statystyki Morana, przeprowadzono identyfikację występowania autokorelacji przestrzennych.

  • Issue Year: 64/2020
  • Issue No: 5
  • Page Range: 65-84
  • Page Count: 20
  • Language: Polish