Aleksandar Popović's drama for Children Cover Image

Dramsko stvaralaštvo za djecu Aleksandra Popovića
Aleksandar Popović's drama for Children

Author(s): Cvijetin Ristanović
Subject(s): Literary Texts
Published by: Književni klub Brčko distrikt
Keywords: Aleksandar Popović; bajka; scenska igra; razbajčivanje; humor; ironija; parodija

Summary/Abstract: U radu su analizirana najvažnija dramska djela Aleksandra Popovi}a namijenjena djeci. Poseban akcenat stavljen je na Popovićeve adptacije poznatih narodnih bajki Crvenkapa, Snežana i sedam patuljaka i Pepeljuga. U postupku transformacije navedenih bajki za savremenu pozornicu autor je uveo igru kao osnovni princip komunikacije sa mladim čitaocem / gledaocem. Mada je drame za djecu stvarao iz pragmatičnih pobuda, pisac je poetičnom i humornom leksikom ovu književnu vrstu učinio jezički bliskom i dramaturški dinamičnom estetskom igrom. Dramska djela Aleksandra Popovića pisana za djecu pokazuju da i osavremenjene tradicionalne književne forme, žanrovski prilagođene ovovremenom načinu komuniciranja sa recipijentom, mogu biti i te kako privlačne za savremeno dijete.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 251-258
  • Page Count: 8
  • Language: Serbian
Toggle Accessibility Mode