Dramatic poet of the American South Cover Image

Dramski pesnik s američkog juga
Dramatic poet of the American South

Author(s): Predrag Nešović
Subject(s): Literary Texts
Published by: Književni klub Brčko distrikt

Summary/Abstract: Tokom 20-ih i 30-ih godina američka drama doživela je izuzetan procvat na širokom frontu najrazličitijih dramskih vrsta: od brodvejske farse, preko brojnih "mešovitih" žanrova. Jer još od 1920. godine, pisao je Artur Miler, "američka drama je, iz godine u godinu, donosila sve potpuniju dokumentaciju o ljudskoj frustraciji".

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 45-51
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian