CADRES AND CADRE ISSUES IN IC IN BH; ALLAHSELAMET! Cover Image

KADROVI I KADROVSKA PITANJA U IZ U BIH; ALLAHSELAMET!
CADRES AND CADRE ISSUES IN IC IN BH; ALLAHSELAMET!

Author(s): Muharem Omerdić, Džemaludin Latić
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Summary/Abstract: Nakon Drugog svjetskog rata Islamska zajednica u tadašnjoj državi, pa i u BiH, skoro je ostala bez svog vjerskog kadra. Situacija je bila alarmantna. Malobrojni visokostručni kadar je došao pod udar novih vlasti. Jedan dio njih je procesuiran i osuđen na dugogodišnje zatvorske kazne, neki su ubijeni, a ostali su otišli u razne državne službe.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 40
  • Page Range: 11-15
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian