Uncanny Histories. Smolensk Catastrophe, Double, and the Disappearing Twin Cover Image

Historie niesamowite. Katastrofa smoleńska, sobowtór i znikający bliźniak
Uncanny Histories. Smolensk Catastrophe, Double, and the Disappearing Twin

Author(s): Agata Sierbińska
Subject(s): History, Fine Arts / Performing Arts
Published by: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej
Keywords: Smolensk catastrophe; the uncanny; Sigmund Freud; a double; historical event; visual event

Summary/Abstract: Artykuł jest próbą sproblematyzowania statusu katastrofy smoleńskiej jako wydarzenia historycznego. W tym celu przywołana zostaje kategoria „historycznego niesamowitego” W.J.T. Mitchella. Koncepcja ta opiera się na przeniesieniu Freudowskiego pojęcia „niesamowitego”, opisującego indywidualne mechanizmy psychiczne, na przeżycia kolektywne powstające w czasach dużej niepewności i wobec wydarzeń o niejasnych przyczynach. To wówczas zbiorową wyobraźnię zaczynają organizować niezwykłe zbiegi okoliczności oraz zaludniać figury zawieszone pomiędzy fantazją i rzeczywistością – na przykład dublerzy czy sobowtóry – które stają się ikonami wizualnymi swoich epok. Fantasmagoryczny aspekt wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku zostaje wydobyty w tekście za pośrednictwem figur “sobowtórności” (Donald Tusk) oraz bliźniactwa (Lech i Jarosław Kaczyńscy). Przedmiotem analizy jest tu także projekt ujarzmiania chaosu rzeczywistości „po katastrofie” związany z polityczną pracą pisania historii „o katastrofie”.

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 25
  • Page Range: 338-365
  • Page Count: 27
  • Language: Polish