Latin "Songs of Victory" over Muscovy in Polish - Remarks on Wojciech Stańczak's Translation Cover Image

Łacińskie "pieśni zwycięstwa" nad Moskwą po polsku - słowo o przekładzie Wojciecha Stańczaka
Latin "Songs of Victory" over Muscovy in Polish - Remarks on Wojciech Stańczak's Translation

Author(s): Bartłomiej Czarski
Subject(s): Review
Published by: Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Jan Kochanowski; Neo-Latin poetry; Polish translation

Summary/Abstract: A review of Jan Kochanowski’s poems De expugnatione Polottei and Ad Stephanum Bathorrheum […] epinicion, edited and translated by Wojciech Stańczak.

  • Issue Year: 62/2007
  • Issue No: 1+2
  • Page Range: 130-133
  • Page Count: 4
  • Language: Polish