NOTION OF INTERNATIONAL CRIME AND ITS EVOLUTION Cover Image

POJAM MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG DELA I NJEGOVA EVOLUCIJA
NOTION OF INTERNATIONAL CRIME AND ITS EVOLUTION

Author(s): Fernanda Florentino Fernandez Jankov
Subject(s): International Law
Published by: Institut za uporedno pravo
Keywords: međunarodna krivična dela; Rimski statut; Međunarodni krivični sud; ratni zločini; agresija

Summary/Abstract: Rasprave o pojmu međunarodnog krivičnog dela su još uvek aktuelne. Njegova evolucija, kao i evolucija pojedinih oblika međunarodnih krivičnih dela i dalje je prisutna i praćena brojnim polemikama. Autor u prvom delu rada sažeto predstavlja istorijski razvoj međunarodnih krivičnih dela, dok se nakon toga, u drugom delu, posvećuje istraživanju koncepta međunarodnog krivičnog dela i njegovih ključnih karakteristika. U trećem delu rada, autor proučava koncept međunarodnog krivičnog dela na način na koji je postavljen u Rimskom statutu, kao i ključne karakteristike četiri međunarodna krivična dela koja su sadržana u Rimskom statutu. U završnom delu, autor ukazuje na probleme i nastoji da pruži predloge za njihova unapređenja.

  • Issue Year: 64/2020
  • Issue No: 2
  • Page Range: 95-109
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian