AGNIESZKA KOŚCIAŃSKA (ED.), „ANTHROPOLOGY OF SEXUALITY. THEORY, ETHNOGRAPHY, APPLICATION“ Cover Image

AGNIESZKA KOŚCIAŃSKA (RED.), „ANTROPOLOGIA SEKSUALNOŚCI. TEORIA, ETNOGRAFIA, ZASTOSOWANIE“
AGNIESZKA KOŚCIAŃSKA (ED.), „ANTHROPOLOGY OF SEXUALITY. THEORY, ETHNOGRAPHY, APPLICATION“

Author(s): Anna Witeska-Młynarczyk
Subject(s): Anthropology, Gender Studies, Cultural Anthropology / Ethnology, Book-Review
Published by: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Keywords: book review; anthropology; ethnography; theory; sexuality;

Summary/Abstract: Review of: Agnieszka Kościańska (red.), Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, ss. 512, ISBN 978-83-235-0892-2. Review by: Anna Witeska-Młynarczyk

  • Issue Year: 97/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 333-337
  • Page Count: 5
  • Language: Polish