VERNISSAGE OF AN EXHIBITION “ETHNOGRAPHERS IN THE FIELD” AND A CONFERENCE DEVOTED TO THE MEMORY OF PROFESSOR JÓZEF BURSZTA ON THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAY “FROM VILLAGE ETHNOGRAPHY TO ANTHROPOLOGY OF CONTEMPORANEITY”,POZNAŃ,3-4 NOVEMBER 2014 Cover Image

WERNISAŻ WYSTAWY „ETNOGRAFOWIE W TERENIE” ORAZ KONFERENCJA „OD ETNOGRAFII WSI DO ANTROPOLOGII WSPÓŁCZESNOŚCI” POŚWIĘCONA PAMIĘCI PROFESORA JÓZEFA BURSZTY W SETNĄ ROCZNICĘ JEGO URODZIN, POZNAŃ, 3-4 LISTOPADA 2014
VERNISSAGE OF AN EXHIBITION “ETHNOGRAPHERS IN THE FIELD” AND A CONFERENCE DEVOTED TO THE MEMORY OF PROFESSOR JÓZEF BURSZTA ON THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTHDAY “FROM VILLAGE ETHNOGRAPHY TO ANTHROPOLOGY OF CONTEMPORANEITY”,POZNAŃ,3-4 NOVEMBER 2014

Author(s): Marta Machowska
Subject(s): Anthropology, Cultural Anthropology / Ethnology, Conference Report
Published by: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Keywords: conference report; anthropology; village ethnography; Józef Burszta;

Summary/Abstract: Place: Poznań; Date: 3rd-4th November, 2014

  • Issue Year: 99/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 436-440
  • Page Count: 5
  • Language: Polish