The treatise on Polish orthography by Jakub Parkosz Cover Image
  • Price 4.50 €

JAKUBA PARKOSZA TRAKTAT O ORTOGRAFII POLSKIEJ
The treatise on Polish orthography by Jakub Parkosz

Author(s): Grzegorz Seroczyński
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA

Summary/Abstract: Traktat o ortografi i polskiej (w rzeczywistości dzieło Jakuba Parkosza nie ma tytułu, a zachowany tekst jest prawdopodobnie kopią z 1460 lub 1470 roku kopii traktatu napisanego przez autora około roku 1440 i stanowi fragment rękopisu zbiorowego Biblioteki Jagiellońskiej nr 1961).

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 04
  • Page Range: 97-103
  • Page Count: 7
  • Language: Polish