Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Krzysztof Szczepanik, Mieczysław Stolarczyk, Leszek Kasprzyk, Andrzej Szeptycki, Stanisław Musiał, Robert Łoś, Jan Rowiński
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Summary/Abstract: Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 608., Mieczysław STOLARCZYK Leonid Kuczma, Poslje Majdana. Zapiski priezidienta 2005–2006, Dowija, Wriemja, Kijew, Moskwa 2007, s. 688., Andrzej SZEPTYCKI Nicolas Sarkozy, Témoignage, XO Editions, Paris 2006, s. 282., Stanisław MUSIAŁ Jerzy Bayer, Waldemar J. Dziak, Korea & Chiny, Tom I: Strategia i Polityka, s. 323; Tom II: Gospodarka i granice, s. 269, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006., Jan ROWIŃSKI Lotnictwo współczesne i jego problemy, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007, s. 511., Leszek KASPRZYK Ewa Czarkowska, Interwencja Związku Radzieckiego na Węgrzech w 1956 roku, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2007, s. 258., Robert ŁOŚ George Sanford, Katyn e l’eccidio sovietico del 1940. Veritá, giustizia e memoria, UTET Libreria, Torino 2007, s. 321., Krzysztof SZCZEPANIK

  • Issue Year: 37/2008
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 247-275
  • Page Count: 29
  • Language: Polish