Borders and Administrative Divisions of the Kingdom of Poland and the Polish-Lithuanian Commonwealth, the 15th–18th Centuries Cover Image

Granice i podziały administracyjne Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XV–XVIII wieku
Borders and Administrative Divisions of the Kingdom of Poland and the Polish-Lithuanian Commonwealth, the 15th–18th Centuries

Author(s): Krzysztof Chłapowski
Subject(s): Historical Geography
Published by: Polskie Towarzystwo Historyczne
Keywords: granica; dekanat; diecezja; podział administracyjny; powiat; spór graniczny; województwo
  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 7
  • Page Range: 163-189
  • Page Count: 27
  • Language: Polish