Rhetoric as a tool for research on the works of Samuel Twardowski. The results so far and outline prospects for further research Cover Image

Retoryka jako narzędzie badań nad twórczością Samuela Twardowskiego. Dotychczasowe rezultaty i zarys perspektyw dalszych poszukiwań
Rhetoric as a tool for research on the works of Samuel Twardowski. The results so far and outline prospects for further research

Author(s): Michał Kuran
Subject(s): Literary Texts
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Dla badaczy staropolszczyzny do oczywistości winno należeć twierdzenie, że retoryka to jedno z zasadniczych narzędzi pozwalających z powodzeniem rekonstruować założenia poetyki, odsłaniać motywację i poprawnie określać cele, jakie przyświecały twórczości dawnych autorów. W wypadku Samuela Twardowskiego o zasadności badań prowadzonych z tego punktu widzenia świadczy już samo wykorzystywanie jego utworów w siedemnasto- i osiemnastowiecznej szkole w ramach ćwiczeń z poetyki i retoryki. Również zakończone niepowodzeniem poczynania parabadawcze dziewiętnastowiecznych wykładowców literatury polskiej pokazują

  • Issue Year: 2007
  • Issue No: 62
  • Page Range: 9-33
  • Page Count: 25
  • Language: Polish