Psychophysical Problems of Man and His Development in Old Age Cover Image

Problemy psychofizyczne człowieka a jego rozwój w okresie senioralnym
Psychophysical Problems of Man and His Development in Old Age

Author(s): Kazimierz Przybyłko
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Gerontology
Published by: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 66
  • Page Range: 99-117
  • Page Count: 20
  • Language: Polish