Newer Croatian Literature to European Literature Cover Image
  • Price 5.90 €

Novija hrvatska književnost prema evropskim književnostima
Newer Croatian Literature to European Literature

Author(s): Aleksandar Flaker
Subject(s): Literary Texts
Published by: Hrvatsko filološko društvo

Summary/Abstract: Povijest jedne nacionalne književnosti konstruirana kao zatvorena cjelina, koja je jednaka sumi književnih napora u njihovu kronološkom redoslijedu, s isticanjem ovih ili onih vriijednosti u prvi plan konstrukcije, kolik!o god bila korisna kao registracija književne ili kulturnopovijesne baštine i pogodna za jačanje nacionalne svijesti koja se može ponositi slavnim lili manje slavnim pregaocima na njivi narodne književnosti što su ovu svrijest budili i stvarali - danas je takva povijest nedovoljna. Takav je tip povijesti nacionalne književnosti zastaNo onoga časa kadaje književnost jedne nacije savladala povijesne raskorake koji su je dlijelili od općeevropskih ili svjetskih književnopovijesnih procesa i kada se nacionalna svijest, oslobodena velikim dijelom borbe za konstituiranje i vlastite nacije, počela uklapati u svijest o pripadnosti većim nadnacionalnim cjelinama jedne regije ili određenoga međunarodnoga kretanja.

  • Issue Year: 1966
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 183-199
  • Page Count: 17
  • Language: Croatian