Discussion of the Terms and Historical-linguistic Concepts in Contemporary Science of Literary Language and its History Cover Image
  • Price 5.00 €

Diskusije o terminima i historijsko -lingvističkim pojmovima u suvremenoj nauci o književnom jeziku i njegovoj historiji
Discussion of the Terms and Historical-linguistic Concepts in Contemporary Science of Literary Language and its History

Author(s): V. V. Vinogradov
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Hrvatsko filološko društvo

Summary/Abstract: Ako se pažljivo razmotri historijski pristup terminu »književni jezik«, Sve se oštrije počinje nametati pitanje o historijskim razlikama u sadržaju i širini toga pojma, o razlikama u kulturno-društvenoj funkciji »pisanoga« ili književnog jezika u raznim razdobljima historije naroda, o stilističkim razlikama toga jezika u raznim epohama, o mijenjanju samih principa po kojima se on stilistički raščlanjuje. Razumije se, tu se, na historijskom planu, prije svega teži za razgraničenjem pojma književnog jezika od šireg pojma pisanog jezika. U želji da te pojmove razgraniče, filolozi unose kulturno-historijske, socijalno-funkcionalne, pa čak i strukturalne, a najviše subjektivne kriterije. Evo ilustracije iz teoretskih radova o historiji ruskoga književnog jezika.

  • Issue Year: 1966
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 155-181
  • Page Count: 27
  • Language: Croatian