ARTIVISM AND SUBVERSIVE ACTION AS A STRATEGY OF RESISTANCE TO GENDER DISCRIMINATION Cover Image

АРТИВИЗАМ И СУБВЕРЗИВНО ДЕЛОВАЊЕ КАО СТРАТЕГИЈА ОТПОРА РОДНОЈ ДИСКРИМИНАЦИЈИ
ARTIVISM AND SUBVERSIVE ACTION AS A STRATEGY OF RESISTANCE TO GENDER DISCRIMINATION

Author(s): Marija Milanović
Subject(s): Social Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: политичка уметност; активизам; артивизам; субверзија; родна дискриминација

Summary/Abstract: У овом тексту анализиран је концепт артивизма као уметничке праксе која се спроводи у циљу активистичког интервенисања унутар одређеног друштвено-политичког контекста. Артивизам често представља једини могући облик друштвене интервенције и политичког деловања на који се ослањају дискриминисане и маргинализоване друштвене групе у борби за једнакост као и за своја права и слободе. Родна дискриминација само је један од видова друштвене опресије који прожима читаво друштво. Једна од феминистичких стратегијa отпора и начин борбе против родне неравноправности јесте артивистички рад. У складу са тим на примеру рада артивистичког колектива Guerrilla girls, који је у овом тексту послужио као студије случаја, указује се на неке од могућих тактика субверзије система који нормализује и подржава родну неравноправност како у оквиру институције света уметности тако и изван ње.

  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 3/Spec
  • Page Range: 125-138
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian