MAJOR ECONOMIC ISSUES IN RELATIONS BETWEEN BELGRADE AND PRISTINA Cover Image

ОСНОВНА ЕКОНОМСКА ПИТАЊА У ОДНОСИМА БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ
MAJOR ECONOMIC ISSUES IN RELATIONS BETWEEN BELGRADE AND PRISTINA

Author(s): Stevan Rapaić, Sandra Davidović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: преговори Београда и Приштине; Косово и Метохија; трговина; царине; ЦЕФТА; имовина; приватизација

Summary/Abstract: У тренутку писања овог текста још увек су на снази царине од 100% које је влада у Приштини увела на робу пореклом из Србије и Босне и Херцеговине. Имајући у виду да су поред ове царинске мере, власти у Приштини решиле да укључе и нецаринске баријере, односно административне мере којима се у потпуности спречава увоз српске и босанско-херцеговачке робе, можемо рећи да су на снази санкције Приштине према Србији и Босни и Херцеговини. Последице ових мера значајне су не само за привреду Србије, већ и за регион, а поставља се и питање да ли је овим ЦЕФТА практично престала да постоји? Сматрајући да је трговина једно од основних питања не само економских односа, те да је тренутно камен спотицања у преговорима Београда и Приштине, први део рада представља приказ структуре и динамике трговине између Србије и Косова*, као и анализу чинилаца који су довели до увођења је могућностима које стоје на располагању Републици Србији да одговори на уведене санкције Приштине. Друго важно питање које се намеће све чешће као тема и препрека у преговорима Београда и Приштине, тиче се друштвене и јавне имовине на Косову и Метохији, односно спроведених и планираних својинских трансформација друштвених и јавних предузећа. У том смислу, циљ рада је да укаже на могућности истицања нерешених имовинских проблема у процесу преговарања, посебно имајући у виду актуализацију економских питања у протеклим месецима и последице које по дијалог има пропуштање претварања ових проблема у конкретне преговарачке захтеве.

  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 451-473
  • Page Count: 23
  • Language: Serbian