ORGANIZATIONAL ACTIVITIES OF CENTERS FOR SOCIAL WORK WITH ANALYSIS OF CENTER FOR SOCIAL WORK IN SUBOTICA Cover Image

ОРГАНИЗАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: СЛУЧАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СУБОТИЦА
ORGANIZATIONAL ACTIVITIES OF CENTERS FOR SOCIAL WORK WITH ANALYSIS OF CENTER FOR SOCIAL WORK IN SUBOTICA

Author(s): Dejan Gligović, Goran Đoković, Vladimir Ilić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: организација; управљање; социјална заштита; активности; социјалне потребе; корисници

Summary/Abstract: У раду се полази од става да међу установама социјалне заштите центри за социјални рад имају изузетно одговорну, сложену и значајну улогу у институционалном систему социјалне заштите. Као више функционалне установе социјалне заштите, у којима се непосредно или посредно задовољава већина социјалних потреба грађана и њихових породица заснованих на мултидисциплинарном тимском раду компетентних стручњака, центри социјалне заштите представљају базичну стручно-институционалну основу социјалне заштите у Републици Србији. Тако заснована активност центара за социјални рад посебно долази до изражаја у периоду транзиције друштвено-економских односа која је оставила веома изражене последице с аспекта социо-економске политике за поједине друштвене групе и које се понекад називају „губитници транзиције”. У последње време, услед мигрантске кризе, будући да се Србија нашла на мапи пута великог броја избеглица за Европу, поједини центри за социјални рад добијају нову улогу у збрињавању и организовању надзора над малолетним лицима без пратње и насиљу у мигрантским породицама. Сложеност непосредне социјалне заштите коју организују центри социјалне заштите може се посматрати кроз разноврсност и обимност задатака и стручних активности које се примењују према појединим врстама корисника или њихових породица.

  • Issue Year: 1/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 345-359
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian