The value-preserving and value-transmitting functions of the family Cover Image

A család értékőrző és értékközvetítő funkciói
The value-preserving and value-transmitting functions of the family

Author(s): Elek Rezi
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Pastoral Theology
Published by: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Keywords: family;family ethics

Summary/Abstract: Közismert, hogy a 20. századi európai kultúrában és társadalomban a család mélyreható változásokon ment keresztül, és ez a folyamat a 21. században is tovább tart. Az évszázadokon át megfelelően működő család szerkezetei, funkciói, szerepei, típusai lassan-lassan átalakultak. Ezt a folyamatot gazdasági, politikai, ideológiai változások, motiválták, de a családi életre kedvezőtlenül hatottak olyan eszmék, irányzatok és felfogások, mint például az individualizmus, a modernizmus, a globalizáció, a posztmodern, a pluralizmus és mások. Nem is csoda, hogy ebben a hatásrendszerben „társadalmi kihívások generálódtak”, és „a dolgok felbomlottak, feltöredeztek.”

  • Issue Year: 8/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 121-136
  • Page Count: 16
  • Language: Hungarian