Digital Humanities: Problems in Defining the Concept Cover Image

Humanistyka cyfrowa: problemy definiowania pojęcia
Digital Humanities: Problems in Defining the Concept

Author(s): Joanna Ucińska
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Analysis; Definitions; Digital; Humanities; Digital humanities

Summary/Abstract: CEL/TEZA: Celem artykułu jest próba wskazania kluczowych cech pojęcia humanistyki cyfrowej (HC) oraz zrozumienie, co naprawdę jest rozumiane przez to pojęcie. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Autorka analizuje najbardziej charakterystyczne cechy pojawiające się w definicjach digital humanities w naukowej literaturze anglojęzycznej oraz zestawia je z cechami najczęściej pojawiającymi się w polskich definicjach pojęcia humanistyka cyfrowa. WYNIKI I WNIOSKI: Wynik badań jest negatywny – nie jest możliwe stworzenie jednego zestawu cech HC, ale możliwe jest wskazanie takich właściwości humanistyki cyfrowej, co do których większość badaczy jest zgodna. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Największą wartość poznawczą pracy stanowi fakt, że jest to pierwsza systematyczna analiza oraz zestawienie definicji polskich i anglojęzycznych humanistyki cyfrowej.

  • Issue Year: 55/2017
  • Issue No: 1 (109)
  • Page Range: 124-145
  • Page Count: 22
  • Language: Polish