Progress in economics and in society Cover Image

Прогресът в икономиката и обществото
Progress in economics and in society

Author(s): Garabed Minassian
Subject(s): Economy
Published by: Институт за икономически изследвания при Българска академия на науките

Summary/Abstract: REFERENCE to: Кънев, М. (2013). Идеята за прогрес отвъд икономиката. От противопоставяне към синтез на духа на Изтока и Запада в новия информационен свят. С.: „Изток-Запад”, 462 с.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 5
  • Page Range: 166-168
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian