CHRONICLE OF SCIENTIFIC BRANCH OF LITERATURE DURING 2019 Cover Image

KRONIKË SHKENCORE E AKTIVITETEVE TË DEGËS SË LETËRSISË GJATË VITIT 2019
CHRONICLE OF SCIENTIFIC BRANCH OF LITERATURE DURING 2019

Author(s): Meliza Krasniqi
Subject(s): Studies of Literature, Scientific Life
Published by: Instituti Albanologjik i Prishtinës

Summary/Abstract: CHRONICLE OF SCIENTIFIC BRANCH OF LITERATURE DURING 2019

  • Issue Year: 2019
  • Issue No: 49
  • Page Range: 303-306
  • Page Count: 4
  • Language: Albanian