Considerations related to the mapping of Romanian anthroponyms and toponyms Cover Image

Considerații referitoare la cartografierea antroponimelor și toponimelor românești
Considerations related to the mapping of Romanian anthroponyms and toponyms

Author(s): Ionel Boamfă
Subject(s): Theoretical Linguistics
Published by: Editura Universităţii »Alexandru Ioan Cuza« din Iaşi
Keywords: toponim; antroponim; cartografiere; spațiul românesc;

Summary/Abstract: Articolul încearcă să evidențieze unele aspecte referitoare la cartografierea toponimelor și antroponimelor, atît în spațiul românesc, cît și la un nivel mai larg (european, mondial). În cazul toponimelor, este evidențiată răspîndirea oiconimelor cu sufixele –ești, –eni/–ani, –ari, –ovți/–evți, –inți în spațiul românesc. Acest spațiu include teritoriul actual al României și Republicii Moldova și acele regiuni din Ucraina, Bulgaria și Ungaria ce au aparținut, temporar, statului român. Sufixele românești –ești, –eni/–ani, –ari apar cel mai frecvent, cea mai mare prezență înregistrînd-o primul sufix. Pentru cartografierea antroponimelor, ne-am oprit, deocamdată, la cartografierea răspîndirii numelor care au sufixul –escu, la nivel mondial, pe state. Se constată că acest sufix apare cel mai frecvent în România și/sau Republica Moldova.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 8
  • Page Range: 1-10
  • Page Count: 10
  • Language: Romanian