Is Having Contradictory Beliefs Possible? Discussion and Critique of Arguments for the Psychological Principle of Non-Contradiction Cover Image

Czy posiadanie sprzecznych przekonań jest możliwe? Omówienie i krytyka argumentów za psychologiczną zasadą niesprzeczności
Is Having Contradictory Beliefs Possible? Discussion and Critique of Arguments for the Psychological Principle of Non-Contradiction

Author(s): Maciej Tarnowski
Subject(s): Semiology
Published by: Polskie Towarzystwo Semiotyczne
  • Issue Year: XXXIII/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 323-353
  • Page Count: 31
  • Language: Polish