Limitations of Formal (Logical) Semantics Cover Image

Ograniczenia semantyki formalnej (logicznej)
Limitations of Formal (Logical) Semantics

Author(s): Jan Woleński
Subject(s): Semiology
Published by: Polskie Towarzystwo Semiotyczne
  • Issue Year: XXXIII/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 225-239
  • Page Count: 15
  • Language: Polish