To Teach Critical Thinking and Clear Speaking. Postulates of Criticism and Clarity and the Issue of So-Called General Logic Cover Image

Nauczyć krytycznego myślenia i jasnej mowy. Postulaty krytycyzmu i jasności a sprawa tzw. logiki ogólnej
To Teach Critical Thinking and Clear Speaking. Postulates of Criticism and Clarity and the Issue of So-Called General Logic

Author(s): Marcin Będkowski
Subject(s): Semiology
Published by: Polskie Towarzystwo Semiotyczne
  • Issue Year: XXXIII/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 167-183
  • Page Count: 17
  • Language: Polish