Some Observations Regarding the End of the Bronze Age in the Light of the New Archaeological Research Undertaken by the History Museum of Bacău Cover Image

Cîteva observaţii privitoare la sfîrşitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de istorie din Bacău
Some Observations Regarding the End of the Bronze Age in the Light of the New Archaeological Research Undertaken by the History Museum of Bacău

Author(s): Marilena Florescu, Viorel Căpitanu
Subject(s): Archaeology
Published by: Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” Bacău
Keywords: Late Bronze Age;Lozinca;Lichitișeni;

Summary/Abstract: Articolul prezintă câteva observații privitoare la finalul epocii bronzului, făcute pe baza cercetărilor de la Lichitișeni și Lozinca-Bărboasa.

  • Issue Year: 1968
  • Issue No: I
  • Page Range: 35-47
  • Page Count: 13
  • Language: Romanian