THE GOTHIC AS A LITERARY CONTENT Cover Image

ГОТИКА КАО КЊИЖЕВНИ САДРЖАЈ
THE GOTHIC AS A LITERARY CONTENT

Author(s): Vladimir M. Vujošević
Subject(s): Language and Literature Studies, Theory of Literature
Published by: Матица српска
Keywords: готика; просветитељство; „епистемичка анксиозност”; историја; религиозна традиција

Summary/Abstract: Овај рад представља тумачење недовољно образложеног термина „готика” као ознаке за специфичан књижевни садржај. Готика у књижевности није, како се то понекад тврдило, симптом романтичарског отпора просветитељској слици свијета, већ је, напротив, у питању књижевни израз који уприсутњује бројне идеолошке напетости самог просветитељског пројекта. У раду указујемо како рана просветитељска историографија и потоња готска фикција дијеле бројне реторичке и мотивске сличности, те како се анализа кључних готских мотива и жанровских поступака не може одвојити од различитих политичких, епистемолошких, институционалних и идеолошких становишта европског просветитељства. Готика указује на подручје конфликта између модерности и прошлости, кључног аспекта реторике просветитељства. У питању је жанр који представља својеврсни „негатив” различитих анксиозности просвећене модерности: политичких, идеолошких и епистемолошких.

  • Issue Year: 67/2019
  • Issue No: 3
  • Page Range: 789-802
  • Page Count: 14
  • Language: Serbian