Chronology and cultural identity of the interaction zones over the frontiers of Roman Dacia Cover Image

Chronology and cultural identity of the interaction zones over the frontiers of Roman Dacia
Chronology and cultural identity of the interaction zones over the frontiers of Roman Dacia

Author(s): Coriolan Horaţiu Opreanu
Subject(s): Archaeology
Published by: MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Keywords: chronology; interaction zones; Barbaricum; brooches; pottery;

Summary/Abstract: Studiul se ocupă de cronologia şi stabilirea identităţii culturale a zonelor de interacţiune economică situate dincolo de frontierele Daciei romane. Cele două zone de interacţiune principale sunt cea din nord–vestul României, dincolo de fortificaţiile de la Porolissum şi cea din sud–est, în faţa „limesului transalutan‖. Bazele cronologiei şi încadrării culturale sunt obiectele de metal, unele de provenienţă romană, ca fibulele şi armele, precum şi ceramica. În nord–vest sunt puţine dovezi databile în intervalul B1–B2a, majoritatea documentând etapa B2–C1=C1a. Atunci apar primele aşezări barbare locuite şi de populaţie din aria culturii Przeworsk, sosită dinspre bazinul râului San din sudul Poloniei. Aceeaşi populaţie mixtă daco–germanică continuă să fie documentată şi în etapele C1b şi C2. Analiza celei de–a doua regiuni, Câmpia Munteniei, se bazează pe reinterpretarea unor piese (fibule şi ceramică) descoperite în aşezarea de la Mătăsaru. Autorul redefineşte cronologia celor două etape de locuire din aşezare, începutul fazei Mătăsaru III.1 fiind plasată în C1a, după războaiele marcomanice. Cea de–a doua fază, Mătăsaru III.2, datează din C2 şi continuă până în C3. Au putut fi identificate elemente culturale nordice, din cultura Przeworsk. Trăsăturile culturale ale populaţiei sunt dacice, dar există şi elemente sarmatice şi germanice. Peste acest mixaj s–au suprapus puternice influenţe ale civilizaţiei romane. În concluzie, ambele zone de interacţiune de peste frontierele romane, cea nord–vestică şi cea sud–estică, au o cronologie apropiată. Etapa B2a, corespunzătoare primei jumătăţi a secolului II p. Chr., este slab documentată arheologic. Locuirea începe abia în intervalul B2–C1 (C1a), ca urmare a mutaţiilor produse de războaiele marcomanice. Pe lângă influenţa civilizaţiei romane, în mare măsură chiar de natură tehnologică, se constată un amestec de elemente culturale daco–germanice, iar locuirea se prelungeşte până în C2 şi C3, după abandonarea provinciei Dacia, până spre 350 p. Chr.

  • Issue Year: XVI/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 129-150
  • Page Count: 22
  • Language: English