Mediаeval Settlement and Necropolis at Najeva Ciglana Site in Pančevo (Southwestern Banat): Excavations in 2003 and 2004 Cover Image

Mediаeval Settlement and Necropolis at Najeva Ciglana Site in Pančevo (Southwestern Banat): Excavations in 2003 and 2004
Mediаeval Settlement and Necropolis at Najeva Ciglana Site in Pančevo (Southwestern Banat): Excavations in 2003 and 2004

Author(s): Dejan Radičević, Vojislav Đorđević, Jelena Đorđević
Subject(s): Archaeology
Published by: MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Keywords: Southwestern Banat; Pancevo; Najeva ciglana site; settlement; necropolis; 10th – 15th/16th century;

Summary/Abstract: Situl „Najeva ciglana" se află la marginea de sud a localităţii Pancevo, de-a lungul colţului vestic al suburbiei Topola (PI. 1). Ca urmare a activităţii intensive a fabricii de cărămizi, o mare parte a sitului a fost distrus, înainte de începerea săpăturilor. Din sit se mai păstrează doar o făşie îngustă, de-a lungul mlaştinii Topola. În 2003 şi 2004 zona a fost cercetată sistematic, prin câteva secţiuni (PI. 2). În ciuda suprafeţei mici care a fost cercetată, complexele arheologice descoperite sunt suficiente pentru a dovedi existenţa unei aşezări medievale, a cărei existenţă se întinde, cu întreruperi, din secolul al X-lea până în secolele XV-XVI. Pe toată durata sa, aşezarea şi-a păstrat aceeaşi poziţie, pe malul înalt al terenului mlăştinos, nu departe de confluenţa râului Timiş cu Dunărea. Cel mai vechi complex, locuinţa 3, şi-a încheiat existenţa în ultimele decenii ale secolului al X-lea şi la începutul secolului al Xi-lea. Următoarea etapă de funcţionare a aşezării este datată în secolul al Xii-lea şi la începutul secolului al XIII-iea, pe baza locuinţei I şi a cuptorului I, împreună cu vatra alăturată. Ultimul nivel al aşezării este dovedit de locuinţa 2, datată în general din secolul al XIV-iea până la începutul secolului al XVI-iea. În ultima fază, în partea NV a sitului a fucţionat o necropolă, ce suprapunea resturile locuinţelor I şi 3. Necropola a fost doar parţial cercetată. Faptul că mormintele se află la aproximativ I 00 m NE de locuinţa 2, coroborat cu datarea lor, în general, în aceeaşi perioadă, sunt argumente în favoarea ipotezei că necropola a aparţinut aceleiaşi aşezări.

  • Issue Year: XIX/2012
  • Issue No: 18-19
  • Page Range: 79-121
  • Page Count: 46
  • Language: English