Evaluations And Surveys Cover Image

Prikazi i osvrti
Evaluations And Surveys

Author(s): Violeta Cvetkovska-Ocokoljić, Nemanja D. Milinović, Dušan Ristić, Nenad Stojiljković, Zvezdan Savić, Jelena N. Božilović, Jelena Maksimović
Subject(s): Review
Published by: Универзитет у Нишу

Summary/Abstract: Nenad Stojiljković Sociologija i sport Sociology And Sport Zvezdan Savić Naličje takmičenja The Other Side Of Competition Jelena Božilović Kultura Roma u akademskom diskursu The Culture Of Roma In Academic Discourse Dušan Ristić Prilozi Vrcanovim vizijama društva Contributions To Vrcan’s Visions Of Society Nemanja D. Milinović O sociologiji pravoslavlja On The Sociology Of Orthodoxy Violeta Cvetkovska Ocokoljić Medijizacija religije i/ili religizacija medija Mediazation Of Religion And/Or Religionization Of Media Jelena Maksimović Novi pristup u istraživanju školskog neuspeha A New Approach To The Study Of Failure In School

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 04
  • Page Range: 1447-1487
  • Page Count: 37
  • Language: Serbian