EQUILIBRISTICS OF THE SELF OR WHO NARRATES THE INTERWAR PSYCHOLOGICAL NOVEL IN THE BALKANS Cover Image

ЕКВИЛИБРИСТИКИ НА АЗ-А ИЛИ КОЙ РАЗКАЗВА МЕЖДУВОЕННИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ РОМАН НА БАЛКАНИТЕ
EQUILIBRISTICS OF THE SELF OR WHO NARRATES THE INTERWAR PSYCHOLOGICAL NOVEL IN THE BALKANS

Author(s): Gergana Doncheva
Subject(s): Review
Published by: Институт за балканистика с Център по тракология - Българска академия на науките
  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 192-195
  • Page Count: 4
  • Language: English