(Not)applying mediation in juvenile cases Cover Image

(Nie)wykorzystywanie mediacji w sprawach nieletnich
(Not)applying mediation in juvenile cases

Author(s): Magdalena Staniaszek
Subject(s): Criminology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: mediacja; nieletni; sprawiedliwość naprawcza

Summary/Abstract: Obecnie można zaobserwować zjawisko nadmiernego formalizowania reakcji kontroli społecznej wobec dzieci i młodzieży z przejawami demoralizacji – zwłaszcza dopiero zagrożonych procesem wykolejenia oraz nadto arbitralną rolę sędziego w sprawach z udziałem nieletnich. Mimo możliwości prawnej, sądy rodzinne niezbyt często kierują sprawy do postępowania mediacyjnego. W latach 2004 – 2016 najwięcej skierowano spraw do mediacji w 2006 roku - 366, a najmniej w 2014 roku – 198. W 2016 roku – 285 spraw, w tym łódzkie sądy – 13.Celem artykułu jest prezentacja badań dotycząca analizy spraw nieletnich skierowanych przez łódzkie sądy do postępowania mediacyjnego w latach 2011-2016.Przedmiot badań stanowi treść akt spraw oraz treść sprawozdania z postępowania mediacyjnego dotycząca wyniku zakończenia mediacji i warunków ugody, jeżeli taka została zawarta.Na podstawie analizy badań można wnioskować, że sędziowie kierują do postępowania mediacyjnego jedynie te sprawy, gdzie poszkodowanym i sprawcą są osoby małoletnie, a czyny karalne dotyczyły m.in. wymuszenia, naruszenia nietykalności, nękania. Z liczby spraw skierowanych do mediacji wynika, że sędziowie nadal nie są przekonani co do słuszności rozstrzygania spraw z wykorzystaniem sprawiedliwości naprawczej.

  • Issue Year: 15/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 149-160
  • Page Count: 12
  • Language: Polish