9th or 10th May? The Celebration of the Romanian Independence Day in the Transition from Democracy to Popular Democracy Cover Image

9 sau 10 mai? Sărbătorirea independenței de stat a României în tranziția de la democrație la democrația populară
9th or 10th May? The Celebration of the Romanian Independence Day in the Transition from Democracy to Popular Democracy

Author(s): Virgiliu Ţârău
Subject(s): Local History / Microhistory, WW II and following years (1940 - 1949), History of Communism
Published by: Accent Publisher
Keywords: Romanian Independence Day;

Summary/Abstract: Instaurarea regimului comunist în România a consacrat nu doar schimbări de natură politică, economică sau socială, ci și o rescriere - specifică ideologiei totalitare - a istoriei și tradițiilor românești. Episodul de istorie contemporană aflat în atenția noastră este legat de un moment aparent de nediscutat în istoriografia românească, acela al declarării și proclamării oficiale a „Zilei Independenței” statului român. Am încercat să explicăm contextul în care consacrata dată a celebrării independenței de stat, 10 mai, simbolic legată de instituția monarhiei, a fost schimbată cu o zi mai devreme, în 9 mai, pentru a repoziționa simbolistica zilei naționale, implicit pentru a modifica elementele structurale ale istoriei naționale în sensul de a o metamorfoza în conformitate cu exigențele ideologiei comuniste. Nu doar distrugerea vestigiilor trecutului se afla în atenția noilor autorități, ci și construcția unei noi culturi politice, socialiste, în care instituțiile și valorile istorice, consacrate, trebuiau reconfigurate și prezentate de așa natură încât să susțină nevoile noului regim politic. Un atare proces s-a și petrecut în primele zile ale lunii mai a anului 1948, atunci când în urma unei ample campanii de presă, a unor manifestări publice organizate ceremonial de către Partidul Muncitoresc Român, dar și prin intermediul unui decret al Consiliului de Miniștri, adoptat la 8 mai 1948, ziua celebrării independenței de stat a devenit cea de 9 mai.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 7
  • Page Range: 229-244
  • Page Count: 16
  • Language: Romanian