The faces of violence in the discourse of science, journalism and in the experiences of victims Cover Image

Oblicza przemocy w dyskursie nauki, publicystyki oraz w doświadczeniach ofiar
The faces of violence in the discourse of science, journalism and in the experiences of victims

Author(s): Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Subject(s): Criminology, Victimology
Published by: Fundacja Pedagogium
Keywords: Fizyczna i seksualna przemoc w rodzinie; znaczenie rodziny; przemiany rodziny; mechanizmy obronne; poczucie winy i wstydu;paradygmaty w badaniach rodziny

Summary/Abstract: W artykule przedstawiam jeden rodzaj przemocy – przemoc w rodzinie i jej konsekwencje. Proponuję spojrzenie na ten problem z dwóch różnych, wzajemnie uzupełniających się perspektyw. Z perspektywy teorii nauk społecznych, oraz z perspektywy towarzyszącego im dyskursu publicznego. Opisuję także doświadczenia ofiar przemocy. Zastosowane metody analizy to krytyczna analiza tekstów naukowych, krytyczna analiza publicystyki, wywiad skoncentrowanyna problemie oraz krytyczna analiza wypowiedzi dorosłych, którzy na podstawie retrospekcji udostępnili swoje doświadczenia związane z przemocą w rodzinie. Kontekstem zaprezentowanych analiz jest krytycznie zrekonstruowany dyskurs dotyczący przeobrażeń współczesnej rodziny.

  • Issue Year: 18/2019
  • Issue No: 2
  • Page Range: 33-50
  • Page Count: 18
  • Language: Polish