Enterprise marketing communication - concept and scope Cover Image

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa - pojęcie i zakres
Enterprise marketing communication - concept and scope

Author(s): Magdalena Dołhasz
Subject(s): Communication studies, Marketing / Advertising, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Oficyna Wydawnicza KA AFM
  • Issue Year: IV/2004
  • Issue No: 1
  • Page Range: 193-204
  • Page Count: 12
  • Language: Polish