Freedom, property, power - the US Supreme Court under Judge John Marshall Cover Image

Wolność, własność, władza - Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych za czasów sędziego Johna Marshalla
Freedom, property, power - the US Supreme Court under Judge John Marshall

Author(s): Paweł Laidler
Subject(s): History of Law, 19th Century, Court case
Published by: Oficyna Wydawnicza KA AFM
  • Issue Year: V/2005
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-20
  • Page Count: 12
  • Language: Polish