„Odczytywanie" współczesności - możliwości, ograniczenia, funkcje społeczne i życiowe
"Reading" the present - possibilities, limitations, social and life functions

Author(s): Jan Szmyd
Subject(s): Philosophy, Sociology
Published by: Oficyna Wydawnicza KA AFM
  • Issue Year: VII/2007
  • Issue No: 3
  • Page Range: 7-16
  • Page Count: 10
  • Language: Polish