Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych [red. B. Grott, Kraków 2006, pp. 424] Cover Image

Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych [red. B. Grott, Kraków 2006, s. 424]
Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych [red. B. Grott, Kraków 2006, pp. 424]

Author(s): Agata Kotowska
Subject(s): Theology and Religion, Nationalism Studies, Book-Review
Published by: Oficyna Wydawnicza KA AFM
  • Issue Year: VII/2007
  • Issue No: 2
  • Page Range: 215-220
  • Page Count: 6
  • Language: Polish