Status and perspectives of political sociology Cover Image

Stanje i perspektive političke sociologije
Status and perspectives of political sociology

Author(s): Šaćir Filandra
Subject(s): Social Sciences
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: Društveno stanje bošnjačke, srpske i hrvatske narodne zajednice u Bosni i Hercegovini na prelazu iz 19. u 20. stoljeće dominantno je bilo obilježeno nacionalnim pitanjem. Konfesionalno-nacionalna određenja svih aspekata življenja duboko su prožimala život tih mikro-društava. Kao isprofilirane zasebnosti ta društva su egzistirala jedno pored drugog, bez bitnih međuprožimanja i konvergiranja ali, istovremeno, i jedna s drugim, kroz mnoštvo zajedničkih pretpostavki i odrednica. Ti etnokonfesionalno zasnovani i kulturološki profilirani kulturni krugovi, kao bošnjački, srpski i hrvatski, svoj najviši intelektulani izraz imali su u pojedinim teorijskim ostvarenjima. Sva ta postignuća, u širokom disciplinarnom rasponu od filozofije do prava i historije, nosila su biljeg svog vremena. Odnosno, sve rasprave su sadržajno obuhvatale ili nacionalne teme i probleme ili su kroz nacionalnu prizmu opća pitanja reflektirana. Tek sa znatnijom pojavom marksističke filozofije i socijalističkog pokreta tridesetih godina 20. stoljeća u jednom dijelu intelektualne zajednice premoštavaju se te etno-kulturne posebnosti te traga za zajedničkim imeniteljom bosanskohercegovačkoga društva. A ta zajednička odrednica iznalazila se, prije svega, u nepovoljnom socijalnom statusu čovjeka kao takvog, čovjeka kao pojedinca, bez obzira na njegovu nacionalnu ili konfesionalnu pripadnost.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 03+04
  • Page Range: 176-185
  • Page Count: 10
  • Language: Bosnian