The photos and paintings in the role of works of Géza Ottlik Cover Image

A fotók és a festmények szerepe Ottlik Géza mûveiben
The photos and paintings in the role of works of Géza Ottlik

Author(s): Miklós Sághy
Subject(s): Photography
Published by: Vörösmarty Társaság

Summary/Abstract: Ottlik életmûvét vizsgálva feltûnô és szembeötlô jelenség, hogy írásainak fôszereplôi majdhogynem mind mûvészek. Noha e mûvészkarakterek közt találunk írót (Medve Gábor, Szebek Miklós), zenészt (Jacobi Péter) és festôt, mégis úgy gondolom, az utóbbi tevékenységforma, vagyis a festészet és ezzel összefüggésben a képzômûvész létforma kiemelt helyet foglal el az életmûben, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy három publikálásra szánt regényének (HAJNALI HÁZTETÔK, ISKOLA A HATÁRON, BUDA) fôszereplôi mind festôk, vagy éppen festônek készülnek. Ugyanígy festô a fôszereplôje a SZERELEM és a LA CONCEPCIÓN címû novelláknak is.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 05
  • Page Range: 640-652
  • Page Count: 13
  • Language: Hungarian