Leszek Żyliński, Europa w niemieckiej myśli XIX–XXI wieku [Europe in the German thinking of the 19th to the 21st century] Cover Image

Leszek Żyliński, Europa w niemieckiej myśli XIX–XXI wieku
Leszek Żyliński, Europa w niemieckiej myśli XIX–XXI wieku [Europe in the German thinking of the 19th to the 21st century]

Author(s): Piotr Andrzejewski
Subject(s): Review
Published by: Instytut Studiów Politycznych PAN

Summary/Abstract: Review: Leszek Żyliński, Europa w niemieckiej myśli XIX–XXI wieku [Europe in the German thinking of the 19th to the 21st century], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, ss. 312.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 21
  • Page Range: 206-215
  • Page Count: 10
  • Language: Polish