Diaries of the Unemployed from 2017. Contemporary Unemployment in Poland Through Social Policy and Sociology Lens. An Introduction Cover Image

Pamiętniki bezrobotnych 2017. Analiza fenomenu bezrobocia we współczesnej Polsce z perspektywy polityki społecznej i socjologii – wprowadzenie
Diaries of the Unemployed from 2017. Contemporary Unemployment in Poland Through Social Policy and Sociology Lens. An Introduction

Author(s): Piotr Błędowski, Arkadiusz Karwacki
Subject(s): Sociology
Published by: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
  • Issue Year: 236/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 131-134
  • Page Count: 4
  • Language: Polish