The most important achievements in onomastic scientific output of professor Aleksandra Cieślikowa Cover Image

Najważniejsze dokonania w onomastycznej twórczości naukowej profesor Aleksandry Cieślikowej (7 I 1936 – 11 XII 2018)
The most important achievements in onomastic scientific output of professor Aleksandra Cieślikowa

Author(s): Halszka Górny, Katarzyna Skowronek
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Keywords: onomastic

Summary/Abstract: Prof. Aleksandra Cieślikowa passed away

  • Issue Year: LXI/2020
  • Issue No: 1
  • Page Range: 231-240
  • Page Count: 10
  • Language: Polish