Mark Miejerowicz, Nakazanije żiliszczem: żiliszcznaja polityka w SSSR kak sriedstwo uprawlenija lud'mi. 1917-1937, Moskwa, ROSSPEN 2008 Cover Image

Mark Miejerowicz, Nakazanije żiliszczem: żiliszcznaja polityka w SSSR kak sriedstwo uprawlenija lud'mi. 1917-1937, Moskwa, ROSSPEN 2008
Mark Miejerowicz, Nakazanije żiliszczem: żiliszcznaja polityka w SSSR kak sriedstwo uprawlenija lud'mi. 1917-1937, Moskwa, ROSSPEN 2008

Author(s): Irena Wodzianowska
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Issue Year: 59/2011
  • Issue No: 02
  • Page Range: 288-293
  • Page Count: 6
  • Language: Polish